Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu (KTS) en sık görülen sinir sıkışma sendromudur. Görülme sıklığı %2-3 arasında değişir. 40 yaş sonrası kadınlarda daha sık (6:1) olarak izlenir. 45-60 yaş arası zirve yapar.

Karpal tünel adı verilen anatomik boşluktan başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısının duyusunu sağlayan ve başparmağın kısmen hareketlerinden sorumlu median sinir ve 9 parmak tendonu geçer. Karpal tünel içerisindeki basıncın artmasını Median sinirin el bileğinde transvers karpal ligament altında sıkışmasına bağlı oluşur.

Genellikle sebebi bilinmemektedir. Hastaların %50’sinde iki taraflı olarak gözlenir.

Hastalık tablosunun oluşmasına bozulmuş aksoplazmik akım, azalmış sinir içi dolaşım, endonöral ödem, azalmış sinir elastisitesi, sinirin kanal içi kayganlığında azalma eşlik eder.

  • Hastalar elde yanma hissi, elektriklenme, karıncalanma, güçsüzlük, küçük objeleri tutma ( bulaşık yıkarken elden düşürme) ve kullanmada zorluktan yakınırlar.
  • Şikayetler aktivite ile artar.
  • Zamanla günlük aktivitelerde zorluk başlar. (ev işleri, gazete kitap, okuma, telefon tutma)
  • Geceleri uykudan uyandıran ağrı ve uyuşma en önemli bulgudur.
  • Tanıda Fizik muayene yöntemleri ve Elektrofizyolojik çalışmalar (EMG) önemlidir.

Cerrahi dışı tedavi öncesi hastaların yakınmalarını azaltmak üzere aşağıdaki yöntemler uygulanabilir.

  • Atel uygulaması
  • Aktivite değişiklikleri
  • NSAİ İlaçlar, B6 Vit
  • Rehabilitasyon
  • Kortikosteroid enj.

Karpal tünel sendromunun cerrahi tedavisinde genellikle bölgesel anestezi altında, kanal içerisinde sinirin üzerinde yer alan bağın kesilmesi ile kanal içi basıncın azaltılması hedeflenir.

Diğer Hastalıklar ve Tedaviler

TÜM HASTALIKLAR & TEDAVİLER

El cerrahisine yönelik özel bilgi ve deneyim gerektiren uygulamalar için bizimle iletişime geçin!

RANDEVU AL