Tetik Parmak

Avuç  içinde tendon geçiş noktalarında (A1 pulley) darlık oluşturan (Stenozan) tenosinovitle karakterize tablodur. Parmakta ağrı ve takılma en sık gözlenen yakınmalardır. Sıklığı normal popülasyonda %2  oranında görülürken bu oran Diyabetli hastalarda %10-20’ye kadar artar. Menapoz sonrası dönemde sıklık artar. Kadınlarda 6:1 oranında  sık gözlenir.

En sık başparmakta gözlenir.İkinci sıklıkta yüzük parmağında  görülür. Parmaklarda görülme sıklığı 1≥4>3>5>2’dir. Romatoid Artrit, Gut, Böbrek Hastalıklarında ve kronik inflamatuvar hastalıklarda sık gözlenir.Hastalar avuç içinde ağrı, parmak hareketleri sırasında atlama, takılma, kilitlenme, sabah sertliği, eklemde hareket kısıtlılığı yakınmaları olabilir.

- Tedavide erken dönemde atel (splint ) uygulamaları
- Ağrı kesici ilaçlar.
- Kortikosteroid enjeksiyonları yapılabilir.


Cerrahi dışı bu tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda Cerrahi gevşetme uygulanır.

Diğer Hastalıklar ve Tedaviler