Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu (KTS) en sık görülen sinir sıkışma sendromudur. Görülme sıklığı %2-3 arasında değişir. 40 yaş sonrası kadınlarda daha sık (6:1) olarak izlenir. 45-60 yaş arası zirve yapar.

Karpal tünel adı verilen anatomik boşluktan başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısının duyusunu sağlayan ve başparmağın kısmen hareketlerinden sorumlu median sinir ve 9 parmak tendonu geçer. Karpal tünel içerisindeki basıncın artmasını Median sinirin el bileğinde transvers karpal ligament altında sıkışmasına bağlı oluşur.

Genellikle sebebi bilinmemektedir. Hastaların %50’sinde iki taraflı olarak gözlenir.

Hastalık tablosunun oluşmasına bozulmuş aksoplazmik akım, azalmış sinir içi dolaşım, endonöral ödem, azalmış sinir elastisitesi, sinirin kanal içi kayganlığında azalma eşlik eder.

- Hastalar elde yanma hissi, elektriklenme, karıncalanma, güçsüzlük, küçük objeleri tutma ( bulaşık yıkarken elden düşürme) ve kullanmada zorluktan yakınırlar.
- Şikayetler aktivite ile artar.
- Zamanla günlük aktivitelerde zorluk başlar. (ev işleri, gazete kitap, okuma, telefon tutma)
- Geceleri uykudan uyandıran ağrı ve uyuşma en önemli bulgudur.


Tanıda Fizik muayene yöntemleri ve Elektrofizyolojik çalışmalar (EMG) önemlidir.

Cerrahi dışı tedavi öncesi hastaların yakınmalarını azaltmak üzere aşağıdaki yöntemler uygulanabilir.

- Atel uygulaması
- Aktivite değişiklikleri
- NSAİ İlaçlar, B6 Vit
- Rehabilitasyon
- Kortikosteroid enj.


Karpal tünel sendromunun cerrahi tedavisinde genellikle bölgesel anestezi altında, kanal içerisinde sinirin üzerinde yer alan bağın kesilmesi ile kanal içi basıncın azaltılması hedeflenir.

Diğer Hastalıklar ve Tedaviler